Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Voorwaarden

We hanteren de algemene voorwaarden van BO. Download de deze hieronder.

Algemene voorwaarden

Protocol Meldcode Veilig Thuis

Welke aanvullende en financiële voorwaarden hanteren wij?

  1. Elektrische apparaten, zoals wasmachines, centrifuges, stofzuigers, strijkijzers, e.d. dienen in goede staat te verkeren. Bij onjuiste of onvoldoende instructies kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden ingeval van schade. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden bij beschadiging aan het huis of huisraad, tenzij de schade opzettelijk is toegebracht. Ingeval van schade, dient u dat direct, tot uiterlijk een week na beëindiging van de verzorging, schriftelijk in te dienen met het verzoek om schadevergoeding. Eventuele schadevergoeding vindt plaats op basis van het aankoopbedrag (aantoonbaar te maken met aankoopbewijs/bon) en de ouderdom van het artikel. U heeft een eigen risico van € 50,00.
  2. Indien sprake is van een eigen bijdrage, dient de betaling te geschieden door storting op het bankrekeningnummer van Kraambureau Van Tricht, binnen 30 dagen na de factuurdatum Het IBAN rekeningnummer is NL47 INGB 0002 3260 10.
  3. Indien uw eigen bijdrage niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden, moeten wij u vanaf de rekeningdatum een rente van 2% per (gedeelte van een maand) in rekening brengen.
Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

M: 06-20929484
E:

Bankrekening ING: NL47 0002 3260 10
Kamer van Koophandel: 32107382
AGB-code: 33008767