Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Voorwaarden

Welke algemene en financiële voorwaarden hanteren wij?

Algemene voorwaarden:

  1. Als u zich heeft ingeschreven en de inschrijfkosten zijn voldaan, dan is de door u aangevraagde zorg gegarandeerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging via de mail van uw inschrijving.
  2. Er wordt gemiddeld 8 dagen zorg verleend. Het is mogelijk om dit tot 10 dagen te verlengen. Dit vindt pas plaats na akkoord van uw verzekering.
  3. Als de bevalling in het ziekenhuis plaats gaat vinden, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden. Als u kort na de bevalling belt, kunnen we overleggen wanneer de kraamzorg ingaat.
  4. Afhankelijk van het aantal dagen dat u eventueel in het ziekenhuis moet verblijven, verlenen wij u nog zorg over de resterende dagen.
  5. U dient gebruik te maken van goedgekeurde kruiken (metalen, naadloze kruiken). Indien u geen goedgekeurde kruiken gebruikt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele vervelende gevolgen.
  6. Elektrische apparaten, zoals wasmachines, centrifuges, stofzuigers, strijkijzers, e.d. dienen in goede staat te verkeren. Bij onjuiste of onvoldoende instructies kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden ingeval van schade. Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden bij beschadiging aan het huis of huisraad, tenzij de schade opzettelijk is toegebracht. Ingeval van schade, dient u dat direct, tot uiterlijk een week na beëindiging van de verzorging, schriftelijk in te dienen met het verzoek om schadevergoeding. Eventuele schadevergoeding vindt plaats op basis van het aankoopbedrag (aantoonbaar te maken met aankoopbewijs/bon) en de ouderdom van het artikel. U heeft een eigen risico van € 50,00.

 

Financiële voorwaarden:

  1. Indien sprake is van een eigen bijdrage, dient de betaling te geschieden door storting op het bankrekeningnummer van Kraambureau Van Tricht, binnen 30 dagen na de factuurdatum Het IBAN rekeningnummer  is NL47 INGB 0002 3260 10.
  2. Indien uw eigen bijdrage niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden,  moeten wij u vanaf de rekeningdatum een rente van 2% per (gedeelte van een maand) in rekening brengen.
Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
E:

Bankrekening ING: NL47 0002 3260 10
Kamer van Koophandel: 32107382
AGB-code: 33008767