Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Snel bij de bevalling

Hoe snel zijn wij bij de bevalling?

Kraambureau Van Tricht is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor aanvragen van partusassistentie en de inzet van kraamzorg. In de regel zijn wij binnen een half uur (na uw telefoontje) bij u thuis.

In hoeverre Kraambureau Van Tricht in 2012 en 2013 heeft voldaan aan deze eis, kunt u aflezen in het onderstaande schema.

-Aantal keren dat partusassistentie is verleend:
2013: 30, 2012: 48, 2011: 41, 2010: 33, 2009: 38, 2008: 32, 2007: 33

Maanden Totaal aantal keer partus-assistentie thuis
In 2012
Totaal aantal keer partus-assistentie thuis *
In 2013
Aantal keren dat hiervan de kv < ½ uur aanwezig was in 2013 Aantal keren dat de kv < 1 uur, doch na de geboorte aanwezig was Belangrijkste reden van “te laat” (m.b.t. de geboorte van het kind) Aantal keren hiervan dat de > ½ uur aanwezig was Belangrijkste reden van “te laat” (1 uur op de plek van de partus)
Januari 4 1 1 - - - -
Februari 3 4 4 - - - -
Maart 6 5 5 - - - -
April 6 1 1 - - - -
Mei 3 0 0 - - - -
Juni 4 3 3 - - - -
Juli 4 4 4 - - - -
Augustus 4 1 1 - - - -
September 4 5 5 - - - -
Oktober 2 2 2 - - - -
November 4 4 4 - - - -
December 4 1 1 - - - -

* Zo nodig kan een uitsplitsing per verzekeraar worden verstrekt.

Analyse: In nagenoeg alle gevallen arriveerde de kraamverzorgster op tijd in het gezin, vóór de bevalling. Het is bewezen dat vroegtijdige aanwezigheid van de kraamverzorgende bij de bevalling de cliënt rust en vertrouwen geeft.
Bovenvermelde cijfers stemmen tot tevredenheid. In de meeste gevallen was de kraamverzorgster zelfs binnen een half uur na het telefoontje in het gezin!
Kraambureau Van Tricht bewijst (ook) in dit opzicht een betrouwbare organisatie te zijn. We mogen dit gerust tot één van onze kernkwaliteiten rekenen.

Het feit dat we snel bij u thuis zijn als de bevalling zich aandient heeft twee redenen: 1) Bij de intake wordt de zwangere cliënt gevraagd om een zogenaamd ‘rommeltelefoontje’. 2) Hierna wordt de (voor de kraam bestemde) kraamverzorgende geïnformeerd en eventueel wordt de route al uitgelegd, zodat er geen tijd verloren gaat met het zoeken naar het adres van het kraamgezin. Zodra de bevalling serieus wordt is de kraamverzorgende reeds ‘stand-by’.

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
F: 033-2990866
E:

IBAN: NL47 INGB 0002 3260 10
KvK: 32107382
AGB-code: 33008767