Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Klachten

Wat te doen bij een klacht?
De medewerkers van Kraambureau Van Tricht doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is. Wij streven naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Wij staan open voor vragen, suggesties en klachten. Tijdens de kraamperiode zal onze kraamverzorgster regelmatig vragen of de verzorging naar wens verloopt. Als er desondanks een klacht is, verzoeken wij u om de volgende procedure te volgen:

  1. Bespreek uw opmerking/klacht met de kraamverzorgende.
  2. Als u er niet uitkomt, dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Kraambureau Van Tricht. Doet u dit bij voorkeur tijdens de kraamperiode, want dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
  3. Indien het bespreken van de klacht niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht binnen één week schriftelijk indienen bij Kraambureau Van Tricht. Uw klacht zal serieus worden behandeld. Klachten over de verzorging kunnen niet leiden tot korting op het tarief.
  4. Als de interne procedure niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Dit is ondergebracht bij Bo. de brancheorganisatie voor geboortezorg.
  5. U kunt uw klacht kenbaar maken bij Bo Geboortezorg op telnr. 085-0471999 of via mailadres klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl
  6. De klachtenfunctionaris van Bo zal zich met uw klacht bezig houden.

Overzicht ingebrachte klachten van de afgelopen jaren:

Jaar: Aantal klachten:
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

M: 06-20929484
E:

Bankrekening ING: NL47 0002 3260 10
Kamer van Koophandel: 32107382
AGB-code: 33008767