Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Klachten

Wat te doen bij een klacht?
De medewerkers van Kraambureau Van Tricht doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is. Wij streven naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Wij staan open voor vragen, suggesties en klachten. Tijdens de kraamperiode zal onze kraamverzorgster regelmatig vragen of de verzorging naar wens verloopt. Als er desondanks een klacht is, verzoeken wij u om de volgende procedure te volgen:

 1. Bespreek uw opmerking/klacht met de kraamverzorgende.
 2. Als u er niet uitkomt, dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Kraambureau Van Tricht. Doet u dit bij voorkeur tijdens de kraamperiode, want dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
 3. Indien het bespreken van de klacht niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht binnen één week schriftelijk indienen bij Kraambureau Van Tricht. Uw klacht zal serieus worden behandeld. Klachten over de verzorging kunnen niet leiden tot korting op het tarief.
 4. Als de interne procedure niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Een onafhankelijke commissie buigt zich dan over uw klacht, namelijk de ‘Landelijke Beroepscommissie Klachten’ Een beroep moet binnen zes weken na de uitspraak van Kraambureau Van Tricht worden ingediend.
  Gegevens:
  LKB
  Postbus 100
  3980 CC Bunnik
  tel. 030-6596311, of 030-6596312
  fax 030-6563944
  e-mail lbk@lvt.nl

In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal ingebrachte klachten.

Klachtenprocedure:
Kraambureau van Tricht hanteert een klachtenprocedure die voldoet aan de standaarden van de ‘Landelijke Beroepscommissie Klachten’ te Bunnik.

Overzicht ingebrachte klachten van de afgelopen jaren:

Jaar: Aantal klachten:
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
F: 033-2990866
E:

IBAN: NL47 INGB 0002 3260 10
KvK: 32107382
AGB-code: 33008767