Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Drukte

Welke maatregelen nemen wij als het erg druk is? Er zijn perioden in het jaar dat er meer vraag naar kraamzorg is dan dat er kraamverzorgenden beschikbaar zijn. Kraambureau van Tricht hanteert afspraken hoe dan te handelen:

Stap 1 - Vragen of de kraamverzorgenden die in dienst zijn meer uren willen maken dan het contract.
Stap 2 - Inschakelen van andere kraambureaus *
Stap 3 - De kraamverzorgenden doen twee gezinnen op één dag.
Stap 4 - Idem, met scheiding van hulp voor moeder en kind door de kraamverzorgende en huishoudelijke hulp door een derde.
Stap 5 - De directeur gaat zelf naar de cliënt.

* Bij inschakelen van andere kraambureaus / -verzorgenden ziet Kraambureau Van Tricht toe op de kwaliteit van de kraamzorg: -contacten met erkende en gecertificeerde kraamorganisaties, -alleen inzet van gediplomeerde kraamverzorgenden, -werken met het L.I.P.

In hoeverre moest de laatste jaren van bovenstaande oplossingen gebruik gemaakt worden?

 

Aantal gezinnen in

2017:

2016

2015

Stap 1 4 3 3
Stap 2 0 0 2
Stap 3 2 1 2
Stap 4 0 0 0
Stap 5 0 0 0
Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

M: 06-20929484
E:

Bankrekening ING: NL47 0002 3260 10
Kamer van Koophandel: 32107382
AGB-code: 33008767