Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Drukte

Welke maatregelen nemen wij als het erg druk is? Er zijn perioden in het jaar dat er meer vraag naar kraamzorg is dan dat er kraamverzorgenden beschikbaar zijn. Kraambureau van Tricht hanteert afspraken hoe dan te handelen:

Stap 1 - Vragen of de kraamverzorgenden die in dienst zijn meer uren willen maken dan het contract.
Stap 2 - Inschakelen van andere kraambureaus *
Stap 3 - De kraamverzorgenden doen twee gezinnen op één dag.
Stap 4 - Idem, met scheiding van hulp voor moede en kind door de kraamverzorgende en huishoudelijke hulp door een derde.
Stap 5 - De directeur gaat zelf naar de cliënt.

* Bij inschakelen van andere kraambureaus / -verzorgenden ziet Kraambureau Van Tricht toe op de kwaliteit van de kraamzorg: -contacten met erkende en gecertificeerde kraamorganisaties, -alleen inzet van gediplomeerde kraamverzorgenden, -werken met het L.I.P.

In hoeverre moest in 2013 van bovenstaande oplossingen gebruik gemaakt worden?

 

Aantal gezinnen in

2013:

2012

2011

2010

2009

2008

Stap 1 1 3 3 2 12 8
Stap 2 1 0 2 1 5 2
Stap 3 1 0 0 1 0 0
Stap 4 0 0 0 0 0 0
Stap 5 0 0 0 0 0 0

Conclusies:

Slechts 1 keer werd in 2013 aan een kraamverzorgster gevraagd om meer uren te draaien. Dit kwam voor in de maand augustus. De oorzaak lag enerzijds in de vakanties van de werknemers en de hoeveelheid kramen in die maand.

In 2012 moest bij 3 (van de 110) kramen een werknemer gevraagd worden om meer uren te maken dan het contract aangeeft. De vraag is gerechtvaardigd of dit leidde tot problemen. Het antwoord is ronduit ‘nee’. Onze kraamverzorgsters tonen zich flexibel en bereid om extra uren te draaien. De werkhouding is positief en het werkklimaat is goed. Ook dit mag gerekend worden tot een kernkwaliteit van Kraambureau Van Tricht.

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
F: 033-2990866
E:

IBAN: NL47 INGB 0002 3260 10
KvK: 32107382
AGB-code: 33008767