Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Waardering cliënten

Wij vinden het belangrijk dat uw kraamperiode zo plezierig mogelijk verloopt. Daarom horen we graag of u wel of niet tevreden was over de door ons verleende zorg. U kunt dit ondermeer laten weten door het enquêteformulier in te vullen dat u aantreft in het kraamdossier.

Via het 'enquêteformulier over de kraamzorgperiode', dat standaard is bijgesloten in het uitgereikte kraamdossier, kunnen de cliënten hun tevredenheid kenbaar maken. Bij de intake worden cliënten door de directeur gewezen op het formulier dat na afloop de tevredenheid bevraagt. Tijdens de kraamperiode vraagt de kraamverzorgende de cliënt om de enquêtevragen in te vullen en het formulier te retourneren. Het formulier moet na de kraamperiode rechtstreeks worden gestuurd naar het vestigingsadres van het kraambureau.

De resultaten van de evaluaties bespreken we met onze kraamverzorgsters en gebruiken we om onze zorg in de toekomst nóg beter af te stemmen op de wensen en meningen van onze cliënten.

Tevredenheid klanten in 2013:
In 2013 stuurden 94 cliënten hun formulier retour (v.h. totaal van 101 cliënten).
Dit is 94%.
Dit percentage maakt een betrouwbare beoordeling (en analyse) mogelijk van de waardering van de cliënten. (2012: 94%, 2011: 82%, 2010: 80%, 2009: 60%, 2008: 68 %, 2007: 72%)

  Goed Voldoende Matig Slecht
Vragen van het enquêteformulier

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hoe heeft u het contact met uw kraamorganisatie ervaren? 98% 100% 2% - - - - -
Heeft er van tevoren een intake door de kraamorganisatie plaatsgevonden? 99 100 1 - - - - -
Bent u voor de bevalling voldoende door uw kraamorganisatie geïnformeerd omtrent: ….. de taken van de kraamverzorgende 91 100 8 - 1% - - -

….. het aantal uren dat vergoed wordt door uw verzekering (ook ivm evt. verblijf ziekenhuis)

99 100 1 - - - - -
Hoe vond u de bereikbaarheid van de kraamorganisatie 99 100 1 - - - - -
Hoe heeft u de zorg, die de kraamverzorgende heeft gegeven, ervaren omtrent: ….. deskundigheid 99 100 1 - - - - - -
….. vriendelijkheid 99 100 1 - - - - -
….. behulpzaamheid 100 100 - - - - - -
….. zelfstandigheid 99 100 1 - - - - -
….. zorg voor de kraamvrouw 99 100 1 - - - - -
….. zorg voor de baby(‘s) 99 100 1 - - - - -
….. ondersteuning en voorlichting mbt borstvoeding 99 99 1 1 - - - -
….. zorg voor de huisgenoten 99 98 1 1 - 1 - -
….. mondelinge voorlichting mbt de baby 99 99 1 1 - - - -
….. schriftelijke instructies 100 96 - 3 - 1 - -
….. huishouden 99 98 1 1 - 1 - -
Hoe vond u het kraamdossier 100 100 - - - - - -
Opmerkingen (indien kritisch + meerdere keren vermeld) 2012: Niet van toepassing 2013: Niet van toepassing

Normering 2013: elk gezin (van de totaal 101 gezinnen) staat voor 1%.
Normering 2012: 0,96 % staat gelijk aan 1 gezin dat op die vraag heeft gereageerd. M.a.w.: 5 % = 5 reacties (4,8 %)

Analyse:
-De respons is met 94% zeer hoog. De meeste items scoren 99 of 100%. De conclusie mag dan ook terecht worden getrokken dat de cliënten tevreden zijn.
-Opvallend in 2013 was de score bij het onderdeel ‘schriftelijke instructies’. Dit zal worden meegenomen in 2014 als aandachtspunt. Het punt zal worden opgevoerd als agendapunt bij de vergaderingen. Tevens zal dit als gespreksonderwerp worden opgevoerd in het auditplan van 2014.
-Een aandachtspunt vanuit 2012 was het item “informatie omtrent de taken van de kraamverzorgende” (91%). De mensen die deze beoordeling hadden ingevuld, hadden het beeld dat de kraamverzorgster meer huishoudelijke taken zou moeten vervullen dan ze in feite hoeft te doen. Deze beeldvorming bij de cliënt kon te maken hebben met het feit dat de intake bij een aantal gezinnen was uitbesteed aan een medewerker. In 2013 is dit opgepakt als actiepunt om scherper te zijn in de omschrijving van de taken van de kraamverzorgenden. Blijkbaar heeft dit succes gehad; het item scoorde in 2013 met 100% tevredenheid.

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
F: 033-2990866
E:

IBAN: NL47 INGB 0002 3260 10
KvK: 32107382
AGB-code: 33008767