Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Taken kraamverzorgster

Kern van de functie
Verlenen van zorg aan moeder en kind tijdens bevalling en kraamperiode.

Taken/verantwoordelijkheden
•  assisteren bij de thuisbevalling
•  voorlichting en instructie geven
•  gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby controleren
•  verzorgende taken verrichten
•  huishoudelijke taken verrichten

Assisteren bij thuisbevalling:
•  assisteert de verloskundige bij de bevalling
•  verzorgt de kraamvrouw en baby
•  zorgt voor overdracht bij een ziekenhuisopname
•  legt observatie en bevindingen vast in zorgplan

Voorlichting en instructie geven:
•  geeft voorlichting en instructie over de lichamelijke verzorging van de baby; assisteert desgevraagd
•  geeft voorlichting over onder meer borst-/flesvoeding, het voorkomen van wiegendood, e.d.
•  legt besproken voorlichting vast in het zorgplan
•  evalueert dagelijks de gang van zaken
•  stelt desgevraagd de evaluatie op met de kraamvrouw gedurende en aan het einde van de kraamperiode; legt dit vast in een zorgplan

Gezondheidstoestand van kraamvrouw en baby controleren
•  controleert bij de baby o.a. ademhaling op regelmatigheid en kreunen, gewicht, temperatuur, kleur en uitscheiding
•  controleert bij de kraamvrouw o.a. benen, temperatuur, hartslag, en de baarmoederstand; controleert hechtingen en vloeiing.
•  waarschuwt arts of verloskundige bij geconstateerde achteruitgang of afwijkingen
•  legt observaties en afspraken vast in het zorgplan
•  maakt gebruik van werkinstructies en protocollen van Kraambureau Van Tricht

Verzorgende taken verrichten
•  voert lichamelijke verzorging van kraamvrouw en baby uit, of assisteert de kraamvrouw daarbij
•  stemt de uitvoering van zorg af met de kraamvrouw; legt afspraken vast
•  verzorgt hechtingen, navelstomp, e.d.
•  legt observaties en uitgevoerde zorg vast in het zorgplan

Huishoudelijke taken verrichten
•  voert huishoudelijke taken uit binnen richtlijnen van Kraambureau Van Tricht, waarbij tenminste de verzorging van kraamkamer, babykamer en sanitair

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2996433
M: 06-20929484
F: 033-2990866
E:

IBAN: NL47 INGB 0002 3260 10
KvK: 32107382
AGB-code: 33008767