Snel aanmelden voor kraamhulp.

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Volledige naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Email: Telefoonnummer: Zorgverzekeraar: Datum mogelijke kraamhulp: - -

Hoeveel hulp?

Basisverzekering
Binnen de basisverzekering wordt de standaard kraamzorg vergoed. Er wordt uitgegaan van 8 dagen kraamzorg, gerekend vanaf de dag van de bevalling. Het aantal uren is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt samen met u vastgesteld tijdens de intake aan de hand van het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg (L.I.P.). Tijdens de zorg vindt er een herindicatie plaats. Afhankelijk van uw verzekering kunnen er meer of minder uren en/of dagen zorg geïndiceerd worden.
In de basisverzekering is de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg vastgesteld. Deze bedraagt € 4,30 per uur (dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd).

Anno 2018 krijgt een gezin gemiddeld 49 uur kraamhulp + 3 uur hulp bij de bevalling (=partusassistentie). Dit gebaseerd op het bovenvermelde L.I.P.

Uitgestelde kraamzorg en couveuse-nazorg.
Deze vormen van kraamzorg zijn niet opgenomen in de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars heeft deze vorm van zorg in hun aanvullende pakketten. Dit kunt u nalezen in uw eigen verzekeringsvoorwaarden.

Kraambureau van Tricht
Aak 45, 3751 ZG
Bunschoten-Spakenburg

M: 06-20929484
E:

Bankrekening ING: NL47 0002 3260 10
Kamer van Koophandel: 32107382
AGB-code: 33008767